22 września 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Posiedzenie Komisji Podzakładowej

08.05.2012 obradowała KP NSZZ „Solidarność” O/ Sz-cin.  Obrady poprzedzone zostały spotkaniem Prezydium, które omówiło proponowany program oraz przygotowało propozycje uchwal i stanowisk. Po przedstawieniu programu obrad, jego zatwierdzeniu Kol. M Mazur odczytała protokół z ostatniego spotkania. Protokół został przyjęty. Przewodniczący K Nawrocki oraz członkowie  Komisji Międzyzakładowej zdali relacje z spotkań Prezydium w Poznaniu  i  MOZ w Baranowie.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników