28 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Kolejna rozprawa w Sądzie Pracy w Poznaniu.

Na rozprawie 14-05-2012 r. miał zapaść wyrok w sprawie odszkodowań za straty poniesione przez pracowników z tytułu nie zaliczenia stażu w Operatorze do wyliczenia należnych akcji.

 

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników