29 września 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Harmonogram działań – akcja protestacyjna