4 grudnia 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Obrady Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”

1)      Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.

2)      Sprawozdanie Prezydium z działalności od ostatniego posiedzenia.

 

 

 

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników