30 czerwca 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Spotkanie w Gorzowie

W Zarządzie Regionu NSZZ Solidarność Gorzów Wielkopolski spotkali się przewodniczący Zarządów Regionów z terenu działania ENEA  z prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność ENEA.

 

 

 

 

 

Celem spotkania była koordynacja działań protestacyjnych, które mają się odbyć w czasie EURO.

Podjęto decyzję o zebraniu Komisji Międzyzakładowej w dniu jutrzejszym w Poznaniu, na którym zostaną podjęte decyzje o terminach akcji protestacyjnej.

relacja

Krzysztof Nawrocki