17 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Strajk w ENEA Operator

                                      W trybie pilnym zostało zwołane zebranie  KM NSZZ Solidarność w związku z koniecznością skoordynowania  działań akcji protestacyjnej w czasie EURO jakie mają przeprowadzić poszczególne Oddziały Dystrybucji.

 

  -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników