17 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Kilka słów Komitetu Strajkowego ENEA dla strajkujących w dniu 18 czerwca 2012 roku

Zarząd w swoich publikatorach, był łaskaw zareagować na zdecydowane działania NSZZ „Solidarność” podjęte w celu obrony praw pracowniczych, których nabyliśmy w czasie przeprowadzanych przez stroną właścicielską, reprezentowaną przez tychże pracodawców, zmian konsolidacyjno-restrukturyzacyjnych.

Piotr Adamski
Przewodniczący
Komitetu Strajkowego ENEA

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników