1 marca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

X Walne Zebranie Delegatów Pomorza Zachodniego

Obrady odbyły się 15 czerwca w auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy Cukrowej. Wzięło w nich udział ponad 100 delegatów z całego regionu – przedstawicieli większości zakładów pracy, branż i podregionów. Nie zabrakło też gości  – przyjaciół „Solidarności”. Wśród nich: były wicepremier Longin Komołowski, burmistrz Polic Władysław Diakun, prezydent Stargardu Szczecińskiego Sławomir Pajor, Piotr Mync , dyrektor szczecińskiego oddziału IPN Marcin Stefaniak, dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Zalewski. Nad przebiegiem zebrania czuwał przedstawiciel Komisji Krajowej Jerzy Langer, a wspólną modlitwę w intencji Związku i całego Pomorza Zachodniego poprowadził biskup Błażej Kruszyłowicz. Na sali nie mogło też zabraknąć pocztów sztandarowych.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników