28 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Sposób postępowania w czasie strajku.

  1. Sposób postępowania służb dyspozytorskich oraz brygad pogotowia energetycznego

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników