23 maja 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Legalny!!!!!!!!!!