25 lipca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

W dniu dzisiejszym na terenie działania ENEA Operator został przeprowadzony strajk ostrzegawczy.

Pociąg pod nazwą "bronimy praw pracowniczych" właśnie wyrusza.
Wsiadajcie do niego wszyscy.
Ci którzy nie wsiądą do ostatniego wagonu zostaną na peronie z ważnymi biletami.
Konduktor.

Na terenie Oddziału Szczecin wszystko odbyło się zgodnie z planem, naszymi przewidywaniami i założeniami.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników