25 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Co dalej?

Wyciągamy po raz kolejny rękę do Zarządu zwracając się o przystąpienie do rokowań.

Komunikat Komitetu Strajkowego

{filelink=193}

W piśmie do wojewody wielkopolskiego, który podjął się mediacji  proponujemy spotkanie 25-06-2012r. w ramach sporu zbiorowego z mediatorem i przesunięcie terminu naszego strajku.

Pismo do wojewody{filelink=191}

W piśmie do mediatora zwracamy się aby po raz kolejny wystąpił do Zarządu Enea Operator z propozycją mediacji.

Pismo do mediatora {filelink=189}

Wezwaliśmy również Zarząd ENEA SA do sprostowania podawanych przez rzecznika  nieprawdziwych informacji o nielegalności strajku.

Pismo do ENEA SA {filelink=192}

Jeśli  wszystkie te działania nie przyniosą żadnego rezultatu, to czeka nas po raz pierwszy w naszej  historii strajk generalny aż do skutku. I to wszystko przez  zadufanie, arogancje i butę, jaką przejawia Zarząd ENEA Operator.

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników