25 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Uzgodnienia płacowe w Szczecinie

Zgodnie z zapisami porozumienia płacowego z dnia 28.V.2012 w dniu 22.VI.2012 roku w naszym Oddziale doszło do spotkania w celu dokonania podziału przyznanych pieniędzy. Naszym reprezentantem na spotkaniu był Kolega Ryszard Gunther.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników