17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Kilka słów

***

     Kiedy się zaczęło…? Trzeba zapytać raczej: „kiedy się zaczyna”, bo genezą każdego strajku pracowniczego jest zawsze określone postępowanie Pracodawcy. Może to być jakaś nierozważna decyzja Zarządu firmy, niefortunny zbieg okoliczności w postaci np. krachu gospodarczego, upadku giełdy, czy też innych, losowych zdarzeń – mających jednak wpływ na sytuację firmy i załogi. Wtedy, zazwyczaj, rozmawia się i ustala pewne zasady ujęte obopólnym porozumieniem dotyczącym (wspólnej) nazwijmy to: przyszłości.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników