22 maja 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu.