28 stycznia 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu.