16 maja 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Miesiąc: październik 2012

1 min read

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wskazało mediatora w sprawie toczącego się i znowu nieuznawanego przez Zarząd, sporu zbiorowego w ENEA...

6 min read

Zarząd ENEA Operator nie czeka. Łamie porozumienie zawarte w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego  w Poznaniu i wypowiada wojnę !!!...

1 min read

Zarząd ENEA Operator zaproponował modyfikację Porozumienia z 25 czerwca 2007 r. -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

1 min read

Zgodnie z obietnicą dwutygodniowych spotkań złożoną wcześniej przez p.o. Prezesa J. Bila dzisiaj tj 30.X.2012  odbyło się pierwsze z nich. -> Dalsza część...

1 min read

Zarząd Enea Operator przesłał dziwne maile do pracowników.     -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

1 min read

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na posiedzeniu 23.10.2012 r. (Dla ENEA Centrum walnym zebraniem akcjonariuszy jest Zarząd ENEA S.A.) -> Dalsza część...

2 min read

23 października odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność. Przewodniczący Mieczysław Jurek zdał nam obszerną relację z obrad...