29 września 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Likwidacja magazynów !!!

Zarząd ENEA Operator nie czeka. Łamie porozumienie zawarte w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego  w Poznaniu i wypowiada wojnę !!!

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników