17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Dzień: 2012-10-31

1 min read

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wskazało mediatora w sprawie toczącego się i znowu nieuznawanego przez Zarząd, sporu zbiorowego w ENEA...

6 min read

Zarząd ENEA Operator nie czeka. Łamie porozumienie zawarte w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego  w Poznaniu i wypowiada wojnę !!!...