30 czerwca 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Dzień: 2012-10-01

2 min read

Na zaproszenie dyr. Jeziornego, który działał w imieniu Zarządu ENEA Operator stawiły się wszystkie organizacje związkowe oprócz MZZP (OPZZ). ->...