28 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Ale o co chodzi !?

Na zaproszenie dyr. Jeziornego, który działał w imieniu Zarządu ENEA Operator stawiły się wszystkie organizacje związkowe oprócz MZZP (OPZZ).

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników