25 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Zmiany w Zarządzie ENEA Centrum

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na posiedzeniu 23.10.2012 r.

(Dla ENEA Centrum walnym zebraniem akcjonariuszy jest Zarząd ENEA S.A.)

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników