17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Obrady Rady i XXVI Walny Zjazd Delegatów Sekcji Krajowej Energetyki

14 listopada w ośrodku Dębowa Góra (Nowe Rumunki k/ Płocka) odbyło się posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność. Rada SKE omówiła tematy przygotowanego programu obrad WZD, aspekty jego przeprowadzenia oraz przygotowała projekty stanowisk i uchwał.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników