30 listopada 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

W Operatorze bez zmian

Po raz kolejny w imieniu Zarządu ENEA Operator na spotkanie w dniu 20 listopada stawił się dyr. G. Jeziorny.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników