17 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Spotkanie w ENEOS

W Poznaniu w spółce ENEOS 28 listopada doszło do spotkania z Zarządem. Celem spotkania było rozliczenie funduszu płac za 2012 r.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników