17 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Mój Dom, mój PRĄD

 EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA

„ZAWIESZENIE PAKIETU KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ”

1 stycznia 2013 roku wchodzą w życie postanowienia unijnego pakietu klimatyczno-energetyczego nakazujące producentom energii zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W związku z tym Polaków czeka drastyczna podwyżka cen prądu, a polska gospodarka może stracić nawet pół miliona miejsc pracy w ciągu 7 lat (zobacz „Skutki pakietu w pigułce”)

Choć wielu wydaje się, że klamka już zapadła, możemy się obronić. Naszą bronią jest Europejska Inicjatywa Obywatelska(zobacz „Co to jest EIO”). Pomysł, aby w celu uchronienia polskiej gospodarki i mieszkańców Polski przed skutkami pakietu, skorzystać z możliwości, jakie daje Europejska Inicjatywa Obywatelskiej wysunął Ludwik Dorn z Solidarnej Polski. Inicjatywę wsparli przedstawiciele NSZZ Solidarność. Do akcji przyłączyli się reprezentanci innych polskich central związkowych i organizacji pracodawców. Tworzą oni tzw. Polski Komitet akcji (zobacz skład Polskiego Komitetu EIO). W skład Komitetu Obywatelskiego (ogólnoeuropejskiego) obok przedstawicieli Polski weszli reprezentanci 6 krajów UE: Austrii, Danii, Grecji, Litwy, Rumunii i Wielkiej Brytanii (zobacz skład Komitetu Obywatelskiego EIO). Swój akces do inicjatywy zgłosili także Węgrzy i Bułgarzy.

UWAGA! W związku z tym, że zmienił się skład KO EIO, konieczna była zmiana wzoru deklaracji poparcia inicjatywy.

Pobierz aktualny wzór deklaracji poparcia

Aby doprowadzić do zawieszenia pakietu trzeba zebrać co najmniej milion podpisów obywateli domagających się zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego w przynajmniej 7 krajach UE. 8 sierpnia 2012 roku Europejska Inicjatywa Obywatelska „Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego Unii Europejskiej” została zarejestrowana przez Komisję Europejską. Od tego momentu Komitet Obywatelski tej inicjatywy ma 12 miesięcy, aby zebrać wymaganą liczbę podpisów.

Przedmiotem inicjatywy jest zawieszenie pakietu klimatyczno-energetycznego UE z 2009 roku (z wyłączeniem klauzul dotyczących efektywności energetycznej) oraz dalszych regulacji klimatycznych do czasu podpisania umowy międzynarodowej dotyczącej emisji CO2 przez największych emitentów jak Chiny, USA i Indie.

Główne cele to:
– zatrzymanie polityki klimatycznej UE marnotrawiącej setki miliardów euro na nieefektywne jednostronne działania klimatyczne w dobie kryzysu ekonomicznego
– zatrzymanie „carbon leakage” – eksportu miejsc pracy i przedsiębiorstw do krajów rozwijających się, gdzie nie istnieją regulacje klimatyczne
– obniżenie cen paliw i energii, zwiększenie zatrudnienia i zmniejszenie „nędzy energetycznej”, co zwiększy spójność społeczną i zmniejszy wykluczenie społeczne.
– zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez umożliwienie państwom członkowskim używania ich własnych zasobów energetycznych.

pobierz plakat akcji

pobierz ulotkę informacyjną

Podpisy będą zbierane tradycyjnie, przez naszą Komisję Podzakładową NSZZ Solidarność Szczecin. Jeszcze możemy to powstrzymać. 

Każdy z Nas winien się w tę akcje zaangażować i zebrać max ilość podpisów.

Krzysztof Nawrocki