25 lipca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Jest nowy zarząd Enei

Wczoraj Rada Nadzorcza ogłosiła wyniki postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa i członków zarządu Enea S.A.

Prezesem został  ponownie wybrany Krzysztof Zamasz, Paweł Orlof został członkiem zarządu ds. korporacyjnych, a Grzegorz Kinelski został członkiem zarządu ds. handlowych.

Rada nadzorcza zakończyła także postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu spółki do spraw finansowych bez dokonania wyboru i zapowiedziała powtórzenie postępowania rekrutacyjnego na to stanowisko.

Krzysztof Zamasz, dotychczas pełniący stanowisko prezesa zarządu Enea S.A. posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie w branży energetycznej, jest doktorem nauk ekonomicznych.

 

 

 

 

 

Paweł Orlof, wybrany na stanowisko członka zarządu ds. korporacyjnych, również posiada wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej, od 1999 roku związany z Grupą RWE – najpierw Paweł Orlofna stanowisku prezesa zarządu enviaM – Polska, a od 2004 roku reprezentanta enviaM AG w Polsce i jednocześnie prezesa zarządu Elektrociepłowni Będzin, należącej do Grupy RWE. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Czytaj także: Prezes EC Będzin w zarządzie Enei

 

 

 

 

Członkiem zarządu odpowiedzialnym za pion handlu został Grzegorz Kinelski, od 1994 r. związany z branżą energetyczną. Swoją karierę zaczynał w Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym (GZE) Grzegorz Kinelskiw Gliwicach, następnie w Vattenfall odpowiadał za obsługę klientów w Polsce, a przez ostatnie trzy lata rozwijał obsługę klienta w Grupie Tauron. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej i posiada dyplom MBA Dominican University.

Rada Nadzorcza zakończyła także postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu Enea S.A. do spraw finansowych bez dokonania wyboru i zapowiedziała powtórzenie postępowania rekrutacyjnego na to stanowisko.

Zgodnie ze statutem spółki członkowie zarządu są powoływani na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Rozpoczęcie nowej kadencji jest związane z odwołaniem dotychczasowego zarządu spółki, w skład którego wchodzili: Krzysztof Zamasz, Janusz Bil i Hubert Rozpędek. Decyzję o odwołaniu zarządu Rada Nadzorcza podjęła 11 marca br.