17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Zgłoszenie żądania płacowego do Enea Operator

Cztery Związki Zawodowe zgłosiły żądanie płacowe.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników