17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Zapraszamy Pana Prezesa , a on odpowiada

15 marca w Poznaniu ma się odbyć spotkanie będące kontynuacją rozmów w temacie funduszu wynagrodzeń na 2013 w Operatorze.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników