30 listopada 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Manna z nieba ?

Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Zarząd Operatora przed planowanym na jutro (15.03.2013) spotkaniem płacowym oraz napisanym przez pięć Związków Zawodowych (ZZIiT dołączył następnego dnia) żądaniem wykonał ruch wyprzedzający.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników