17 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Jakub Kamyk – Prezes dla dobrej przyszłości.

img 1596

Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, czym naprawdę jesteśmy, a nie tylko to, na co wyglądamy.
Joseph Conrad

 

 

Szanowni Państwo!

 

Zbliża się koniec kadencji Zarządu naszej Spółki. Kiedy trzy lata temu, wybraliście mnie Państwo ponownie na reprezentanta interesów Załogi we władzach ENEA Operator, poczułem się nie tylko wyróżniony i zaszczycony. Wiedziałem także, że spoczywa na mnie odpowiedzialność za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście i że tego zaufania nie mogę i nie chcę zawieść.

Dziś po raz trzeci staję przed Państwem i proszę o Wasz głos. Wierzę bowiem, że wszystkie plany i zamierzenia, które rozpocząłem podczas tej kadencji Zarządu warte są tego, by kontynuować je w przyszłości, ponad podziałami – w atmosferze dialogu.

Szanowni Państwo, przez obie kadencje Zarządu ENEA Operator najważniejszym postulatem dla mnie była dbałość o dobro, satysfakcję z pracy a przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników. To od nas – ludzi zatrudnionych na każdym szczeblu zawodowym zależy przyszłość tego Przedsiębiorstwa. To my je kształtujemy i stanowimy o jego sile. Człowiek jest fundamentem firmy, to on powinien zawsze znajdować się na pierwszym miejscu a jego prawa muszą być szanowane i respektowane. Moją misją jest stworzenie dla Państwa takich warunków pracy, abyście czuli się częścią ENEA Operator. Jej najważniejszym ogniwem. Jestem przekonany, że moje ponad 30 letnie doświadczenie pracy w branży energetycznej na różnych stanowiskach nadal pozwoli mi na takie prowadzenie rozmów i dyskusji, aby ponad wszelkimi nieporozumieniami wypracować satysfakcjonujące dla wszystkich Państwa rozwiązania.

 

Zwracam się do Państwa z prośbą o głos!

 

Nie zawiodę.

 

                                                                                                                       Jakub Kamyk

 

img 1596