17 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Spotkanie z Zarządem Operatora oraz Zarządem Enea S.A. – 23.04.2013

W dniu 23-04-2013 r w siedzibie ENEA Operator odbyło się kolejne spotkanie związków zawodowych z przedstawicielem zarządu ENEA Operator. Tematy rozmów :

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników