21 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Poświęcenie naszego sztandaru oraz WZD

Na ten dzień przygotowywaliśmy się bardzo długo. Był dla nas bardzo ważny. Bo jak to kiedyś powiedział marszałek Piłsudski :

 Sztandar to rzecz dziwna, zwykła szmata złotem tkana, a jednak w życiu żołnierza przedstawia ona wartość wiadomego symbolu życiowej udręki żołnierskiej, jego dążeń i celów.

Przypomina dni jego chwały i sławy, jak również jego bólów i niepowodzeń.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników