30 listopada 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Koncepcja Systemu Premiowego

Firma Keystone Consulting przedstawiła związkom zawodowym wypracowany przez zespół projekt regulaminu funduszu motywacyjnego.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników