3 grudnia 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

NOWY ZARZĄD ENEA WYTWARZANIE S.A.

Zarząd ENEA Wytwarzanie S.A. – skład osobowy:

Krzysztof Sadowski
Prezes Zarządu ENEA Wytwarzanie S.A.

Krzysztof Sadowski jest doktorem nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Pracował w Zakładzie Energetycznym Białystok oraz w Elektrociepłowni Białystok S.A. , wchodzącej w skład Grupy ENEA, m.in. na stanowisku Członka Zarządu – Dyrektora Technicznego i Członka Zarządu – Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju. Jest autorem i współautorem 35. publikacji związanych z tematyką energetyczną.

 

Piotr Andrusiewicz
Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych ENEA Wytwarzanie S.A.

Grzegorz Staniewski
Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju ENEA Wytwarzanie S.A.

Piotr Janicki
Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych ENEA Wytwarzanie S.A.

Walne Zgromadzenie stanowi Spółka ENEA S.A. jako jedyny akcjonariusz.

Rada Nadzorcza ENEA Wytwarzanie S.A. – skład osobowy:

– Krzysztof Zamasz – Przewodniczący,
– Jerzy Mager – Wiceprzewodniczący,
– Andrzej Stachurski – Sekretarz,
– Maciej Piotrowski – Członek,
– Michał Gramatyka – Członek,
– Jerzy Naumowicz – Członek,
– Waldemar Wodzyński – Członek.