3 grudnia 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Ministerstwo odpowiedziało

Jakie to wszystko uspokajające ….

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników