27 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Kontrola PIP w Enea Operator.

Za stroną NSZZ Solidarność Gorzów.


Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy z Poznania –Małgorzata Gawroch-Dąbrowska była inicjatorem spotkania z przedstawicielami pracowników w Enea Operatorze. Bezpośrednią przyczyną spotkania były pisma jakie były kierowanie do PIP przez stronę związkową. Pani inspektor poprosiła o uszczegółowienie zarzutów łamania prawa pracy w Enea Operatorze. Przedstawiciele pracowników skupili się głównie na uszczegółowieniu dwóch tematów :

1.System Ewidencji Czasu Pracy (SEP). Wprowadzanie na siłę nowego systemu ewidencji czasu pracy praktycznie dezorganizuję pracę , promuje powieściopisarstwo , stwarza zagrożenia dla bezpiecznej pracy, powoduje utratę wynagrodzeń. Nowy system jest niezgodny z Kodeksem Pracy oraz Regulaminem Pracy obowiązującym w Operatorze. Wszystkie uwagi strony związkowej lądowały w śmietniku. Wprowadzenie SEP złamało wewnętrzne procedury wprowadzania tego typu dokumentów. Jedynym argumentem za wprowadzeniem SEP nie może być to ,że ktoś napisał projekt i wziął za niego kasę ,więc trzeba go wprowadzać w życie. Efektem nowego systemu jest to ,że pracownicy zamiast normalną pracą zajmują się obsługą systemu. Nie ma to nic wspólnego z poprawą efektywności o której tak dużo mówi się w Operatorze.

Stanowisko NSZZ Solidarność ws. SEP

Rozmowy o SEP i RP

2.Wypłata rezerwy finansowej z roku 2012 r. Zarząd Operatora nie mając do tego żadnych uprawnień podjął jednostronną decyzje o wypłacie w marcu 2013 r. rezerwy finansowej z 2012 (ok 8 mln.) według tylko sobie znanych zasad. Stanowi to jaskrawy przykład złamania zapisów zawartych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

Rozmowy płacowe w Operatorze

Projekty -rozdawnictwo pieniędzy.

Pani Inspektor poinformowała ,że 12 lipca 2013 r. spotka się z przedstawicielami pracodawcy i poprosi o złożenie stosownych wyjaśnień. Po wysłuchaniu drugiej stronu sporządzi dokument pokontrolny.

Po spotkaniu z Panią Inspektor strony dialogu społecznego w Operatorze spotkały się i uzgodniły wartość posiłku profilaktycznego w okresie od 1 listopada 2013 do 30 października 2014 -11.60 zł.

W sezonie 2012/2013 było 11.20 zł.