17 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Senat wniósł poprawki do nowelizacji kodeksu pracyZ poprawkami przyjął w czwartek Senat nowelizację kodeksu pracy, która wprowadza roczny okres rozliczeniowy i ruchomy czas pracy. Senatorowie poparli poprawki postulowane przez PO, odrzucili postulaty PiS i senatora niezależnego Marka Borowskiego.
Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało 55 senatorów, 30 było przeciw, czterech wstrzymało się od głosu.

Poprawki zgłoszone przez senatora PO Mieczysława Augustyna są – jak podkreślano podczas debaty – „uściślające”. Zakładają m.in., że pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeżeli na pisemny wniosek pracownika stosuje do niego ruchomy czas pracy albo ustali mu indywidualny rozkład czasu pracy.

Senatorowie odrzucili natomiast poprawki PiS, zgodnie z którymi m.in. okres rozliczeniowy czasu pracy mógł być przedłużony maksymalnie do sześciu miesięcy oraz skreślono by przepisy o ruchomym czasie pracy.

Przepadła też poprawka Borowskiego, aby uchwalone rozwiązania dotyczące wydłużenia okresu rozliczeniowego nie wchodziły na stałe do kodeksu pracy, ale były przepisami przejściowymi „na czas kryzysu” i obowiązywały tylko do końca 31 grudnia 2015 r.

Ustawa wróci teraz do Sejmu. Po nowelizacji, okres rozliczeniowy czasu pracy wydłuży się z 4 do 12 miesięcy, „jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi, lub dotyczącymi organizacji pracy”.

Nowe przepisy pozwolą na stosowanie rozkładów czasu pracy na indywidualny wniosek pracownika, niezależnie od ustaleń ze związkami lub reprezentacją pracowników. Umożliwią także wprowadzenie różnych godzin rozpoczynania pracy albo przedziału czasu, w którym pracownik ma rozpocząć pracę.