23 maja 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

W ENEA SA. odbyło się spotkanie dotyczące sytemu premiowania.