16 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Nowy Zarząd Enea Centrum

Za stroną NSZZ „S” Gorzów
Nowo wybrany Zarząd Enea Centrum – Prezes Katarzyna Mińkowska, oraz Członek Zarządu Ewa Troszczyńska spotkały się w Poznaniu z przedstawicielami strony społecznej.

Strona społeczna poprosiła o skomentowanie informacji z Enea News przy okazji powołania nowego Zarządu Centrum- „ Głównym zadaniem nowo wybranego Zarządu ENEA Centrum SA będzie przeprowadzenie analizy dotyczącej możliwości utworzenia Centrum Usług Wspólnych.” W odpowiedzi usłyszeliśmy ,że obecnie takie analizy będą dotyczyły możliwości utworzenia CUW dla Enea S.A. i Enea Centrum. Między innymi takim celom ma służyć nowa struktura Enea Centrum oparta na siedmiu departamentach. Strona społeczna otrzymała projekt nowej struktury organizacyjnej oraz prośbę o jej zaopiniowanie.

Stronie społecznej przekazano również opinię prawną na temat możliwości zmiany załączników do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego w Enea Centrum. Protokołami dodatkowymi pracodawca chciałby zmienić wykaz stanowisko objętych zadaniowym systemem czasu pracy oraz wykaz stanowisk na których występuje praca zmianowa. Stosowne propozycje przedstawiono stronie społecznej z prośbą o ustosunkowanie się do nich.

Na zakończenie spotkania strony podpisały uzgodnienie dotyczące wysokości dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia w drugim półroczu 2013 r..

Nowy Zarząd Enea Centrum