17 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Prezentacja Strategii Grupy Kapitałowej ENEA

W dniu 10-10-2013 roku Zarząd Enea S.A. zaprosił stronę społeczną aby przedstawić strategię Grupy  do 2020 roku.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników