16 maja 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Odpowiedź Zarządu ENEA SA