29 września 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Spotkanie z pracownikami ZKF Szczecin

W Szczecinie z pracownikami ZKF spotkała się Pani prezes Magdalena Bartoś.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników