16 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Spotkanie z Zarządem Enea Operator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie składało z dwóch części
1. Informacja o projektowanych zmianach struktury Sytemu Zarządzania Ruchem ENEA Operator
2. Rozliczenie funduszu płac za 2013r
3. Spory Zbiorowe w Enea Operator
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników