25 września 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Związkowcy z Solidarności okupują gabinet wojewody.

Żądają spotkania z ministrami

Dzisiaj związkowcy zaczęli okupywać gabinet wojewody. Domagają się spotkania z ministrami resortu gospodarki, skarbu państwa, rolnictwa i infrastruktury. Na miejscu jest policja.

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników