16 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Dzień: 2014-01-31

1 min read

W Enea Operator (zgodnie z zapowiedzią złożoną na ostatnim spotkaniu ze wszystkimi organizacjami związkowymi)  KM NSZZ Solidarność przygotowała projekt  Zgłoszenia...

3 min read

     W Katowicach w dniach 29-30 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady SKE...