23 marca 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Zgłoszenie żądania w sprawie CUW

W Enea Operator (zgodnie z zapowiedzią złożoną na ostatnim spotkaniu ze wszystkimi organizacjami związkowymi)  KM NSZZ Solidarność przygotowała projekt  Zgłoszenia Żądania w sprawie tworzenia CUW.  Wszystkie organizacje związkowe podpisały ten dokument.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników