1 marca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Posiedzenia Rady Sekcji Krajowej Energetyki

     W Katowicach w dniach 29-30 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady SKE – Roman Rutkowski. Przywitał obecnych na posiedzeniu członków Rady. Na spotkanie zostali zaproszeni goście : Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda oraz Przewodniczący SGiE Kazimierz Grajcarek.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników