25 lipca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Spotkanie w sprawie CUW w Szczecinie 13.III.2014

Na dzień 13 marca Zarząd Enea Centrum zaprosił  pracowników pionu finansowo-księgowego oraz pionu teleinformatyki na spotkanie poświęcone projektowi CUW. Ze strony Zarządu obecne były Panie : Alina Dembińska, Danuta Berndt, Alicja Rybczyńska.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników