21 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Referendum Strajkowe

Koleżanki i Koledzy!

Czas wziąć sprawy w swoje ręce!!!!

Próby prowadzenia sporu zborowego w sprawie CUW  metodami pokojowymi zakończyły się fiaskiem.

Prowadzone są przez Pracodawców w Grupie ENEA, na polecenie Właściciela, czyli Zarządu ENEA SA, działania polegające na tworzeniu Centrum Usług Wspólnych, które polegają na zmuszaniu, pracowników z poszczególnych spółek tworzących Grupę ENEA, wbrew ich woli, do przechodzenia do spółki ENEA Centrum. Działania te noszą wszelkie znamiona terroru w miejscu pracy, polegającego na wywieraniu nieuprawionego nacisku na pracowników w celu wymuszenia na nich decyzji o „dobrowolnym” przejściu do nowego pracodawcy.

W ENEA Operator takie działanie stanowi złamanie Porozumienia z Sierakowa z 29.06.2007r.

Zarówno Pracodawcy jak i Właściciel Grupy ENEA nie przedstawili żadnych ekonomicznych, organizacyjnych, prawnych i społecznych argumentów dla przeprowadzania powyższych działań.

Z dotychczasowych informacji wynika, że dla Pracodawców i Właściciela jedyną przesłanką dla tworzenia Centrum Usług Wspólnych jest wyprowadzenie z podmiotów, będących w Grupie ENEA, naturalnym monopolistą, a przez to pełniących rolę centrów zysku, pracowników, którzy są przez nich traktowani jako podstawowy element kosztowy, którego wyeliminowanie w tych podmiotach pozwoli na łatwe powetowanie sobie strat wynikających z ewidentnych błędów popełnionych przez Właściciela Grupy w obszarze handlu energią elektryczną i tą drogą uzyskanie środków finansowych potrzebnych na przeprowadzenie niezbędnych, ze względu na bezpieczeństwo energetyczne, przedsięwzięć w innych sferach działalności Grupy ENEA.

Nie będziemy czekać na dalsze pomysły zarządów. Nie pozwolimy na rozbiór naszej firmy. Nie pozwolimy na przenoszenie pracowników do kolejnych, wymyślonych spółek. Te „biznesowe strategie” według nas mają tylko jeden cel – rozsadzić od wewnątrz Polską Energetykę, zostawić spółkę białych kołnierzyków, zarządzających kilkuset milionowym majątkiem, wyprowadzić pracowników do spółek i spółeczek, wypowiedzieć warunki umów o pracę i przedstawić inne nie do odrzucenia.

Czas powiedzieć dość.

Dalsze bierne przyglądanie się, jak pracodawcy łamią prawo, wprowadzając na siłę projekt CUW doprowadzi do nieodwracalnych zmian w Grupie ENEA. Wielokrotne próby załagodzenia sporu, nie przyniosły spodziewanego efektu w postaci zawarcia porozumienia w sprawie przenoszenia Pracowników do ENEA Centrum. Dłużej nie możemy już czekać na to, by pracodawcy zaczęli respektować wcześniej zawarte porozumienia i liczyć się ze zdaniem Pracowników.

Pracodawca Enea Operator nie przystąpił do rokowań w sporze zbiorowym w sprawie projektu CUW. Zamiast rozmów straszy nas dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy. Posiadane przez nas opinie prawne, które przesłaliśmy pracodawcom przyznają nam prawo do sporu zbiorowego w ENEA Operator dotyczącego CUW.

Od 10 marca trwa pogotowie strajkowe, a pracodawcy dalej łamią prawo!

Siła argumentów nie działa, czas na argumenty siły!

Nieprzestąpienie do rokowań w związku ze zgłoszonym 31.01.2014 r. żądaniem upoważnia nas do przeprowadzenia w  28.03.2014 r. w godzinach  7.00-9.00 STRAJKU OSTRZREGAWCZEGO. Odwołanie akcji strajkowej możliwe jest w przypadku zawarcia porozumienia w sprawie przenoszenia pracowników Operatora do Enea Centrum.

Uchwałę w tej sprawie przyjął Zjazd Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Enea. Treść uchwały w formie osobnego dokumentu  próbowaliśmy uzgodnić z innymi organizacjami związkowymi występującymi w Enea Operator. Niestety nie udało się tego uczynić. Dlatego ostrzejszą akcję rozpoczynamy sami. Liczymy, że później inne związki przyłączą się do protestów mających zabezpieczyć interesy Pracowników przechodzących do Enea Centrum w ramach projektu CUW.

26-27.03.2014 przeprowadzamy Referendum Strajkowe wśród pracowników Enea Operatora.

Pracownicy odpowiadają na pytanie:

Czy będąc Pracownikiem Enea Operator sp. z o.o. W związku z dalszym łamaniem oraz kwestionowaniem zawartego w dniu 29.06.2007 r. Porozumienia Zbiorowego, pomimo zgłoszonego żądania w dniu 31.01.2014 r., wezwania do rokowań z dnia 11.02.2014 r. oraz ostatecznego wezwania do rokowań z 3.03.2014 r., co w konsekwencji uniemożliwiło przeprowadzenie postępowania określonego w Ustawie o rozwiazywaniu sporów zbiorowych- przestąpisz do strajku.

Od wyników referendum uzależniamy przeprowadzenie akcji strajkowej, do Strajku Generalnego włącznie.

Przystąp do każdej formy protestu w obronie Twoich praw!

Teraz łamane są prawa Pracowników przechodzących do CUW ,

 Ty będziesz następny.

KOMITET STRAJKOWY NSZZ SOLIDARNOŚĆ ENEA