23 maja 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Spotkanie roczne

W Baranowie odbyło się cykliczne (tym razem roczne) spotkanie związków zawodowych z Zarządem ENEA S.A. oraz przedstawicielami Zarządów: Enea Centrum, Enea Traiding, Enea Operator i Enea Wytwarzanie czyli tzw. spółek korowych.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników